Σας Ευχαριστούμε!


Σας ευχαριστούμε!

 

Θέλουμε, για μια ακόμη φορά, να σας διαβεβαιώσουμε ότι τα στοιχεία που μας δώσατε
δεν δίνονται σε τρίτους για οποιονδήποτε λόγο.

Σε κάθε ενημερωτικό μας υπάρχει η επιλογή να απεγγραφείτε,
αν αλλάξετε γνώμη.

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να σας αποστείλουμε τις προσωπικές πληροφορίες που κρατάμε για εσάς.

 

Για να μην χάνετε τις ενημερώσεις μας:
– Εάν χρησιμοποιείτε Gmail, τότε φροντίστε να μεταφέρετε το email μας (drag-and-drop) στην ΚΥΡΙΑ κατηγορία
(εφόσον βρίσκεται στις “Προσφορές” ή στις «Ενημερώσεις»).

– Όσοι χρησιμοποιείτε άλλους παρόχους email (ΥahooΗotmailΟtenet κ.λπ.) – μην ξεχάσετε να προσθέσετε το email μας
στις κύριες επαφές σας (για να μην το ψάχνετε στα ανεπιθύμητα!).

 

Τι είναι το GDPR;
Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679)
που τίθεται σε ισχύ από τις 25/5/2018, μην επιτρέποντας τη χρήση των δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί έως τώρα,
χωρίς την εκ νέου συγκατάθεση του χρήστη.
Για όλες τις λεπτομέρειες της Κοινοτικής Οδηγίες δείτε ΕΔΩ.

 

Με αγάπη και αληθινή εκτίμηση
Εκδόσεις Ιβίσκος